Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost Martin Motl, IČO 63780623

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme od Vás údaje, které jsou označené jako povinné (jedná se o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pro účel prodeje zboží potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Doručení zboží: dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Poskytovatelé služeb

zpracovatelé: účetní, daňový poradce, advokáti, poskytovatel datových služeb, poskytovatelé poštovních služeb.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Doba zpracování: po dobu 10 let osobní údaje uvedené pro fakturační účely

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.